DOLNOŚLĄSKA BOMBKA

Dolnośląska Bombka objęta jest systemem promocji Dolina Baryczy Poleca i otrzymała Znak w kategorii „Rękodzieło”.

W kolekcji bombek, które są w ofercie sprzedaży muzeum są dostępne bombki dekorowane wzornikiem dolnośląskim. Dolny Śląsk jest regionem, w którym po roku 1945 r. nie zachowała się odrębność kulturowa. Ludność jest zróżnicowana etnograficznie, tworząc swoistą mozaikę tradycji. Bogactwo kulturowe Dolnego Śląska polega właśnie na tej różnorodności wątków kulturowych. Koncepcja regionalnego wzoru dla Dolnego Śląska, łączy motywy wzornicze rękodzieła z różnych części Polski, w dowolne kompozycje będące swoistą mozaiką tradycji. Autorem „współczesnego wzoru dolnośląskiego” jest ludowy artysta – Ryszard Glegoła. Tworzy on kompozycje z folklorystycznych elementów wzorniczych i przenosi je na różne przedmioty, tradycyjną metodą “malowania woskiem”. We własnej technice dekoracyjnej zamiast wosku stosuje farbę silikonową.

W 2021 roku Departament Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny dolnośląski WZORNIK mozaika tradycji dolnośląska bombka pod numerem Z.525426.